Posted: Tháng Năm 20, 2022

Hãy tưởng tượng anh đang ngồi trong một quán cf. Xung quanh anh là những người cũng yêu mến viết lách và đang trên con đường tìm kiếm mình thông…

Posted: Tháng Năm 20, 2022

Tiếng nói bên trong đang nói với anh điều gì? Giống như những đứa trẻ của chúng ta đi học và chúng cần làm một bài văn về sáng tạo,…

Posted: Tháng Năm 20, 2022

Nghĩ tới chuyện viết lách. Ừ, ai mà chẳng thấy viết là khó khăn. Nhưng khó khăn mà từ bỏ thì dễ quá, sức mạnh nội tại của chúng ta…

Posted: Tháng Năm 20, 2022

Khi bắt đầu làm quen với việc viết thì hãy viết mọi thứ mình nghĩ, trong mục lượm lặt em có ghi hướng dẫn về tầm quan trọng của sự…

Posted: Tháng Năm 20, 2022

GHI LẠI NHỮNG SUY NGHĨ ĐẦU TIÊN !  Một bài viết tất nhiên có thể bắt đầu theo nhiều cách khác nhau. Ví dụ: Từ kinh nghiệm cá nhân: một…