Posted: Tháng Năm 20, 2022 by admin

GHI LẠI NHỮNG SUY NGHĨ ĐẦU TIÊN ! 
Một bài viết tất nhiên có thể bắt đầu theo nhiều cách khác nhau.
Ví dụ:
  • Từ kinh nghiệm cá nhân: một số sự kiện có sức mạnh và sắc thái cảm xúc mạnh mẽ tới mức bắt buộc bạn phải viết ra.
  • Từ cảm hứng tích lũy: có ý tưởng nào ngưng tụ từ từ trong tâm trí bạn ngày này qua ngày khác thậm chí nhiều tháng, nhiều năm trước không?
  • Từ một tin tức: một câu chuyện nhỏ thu hút bạn khi đang xem TV hay đọc báo.
  • Từ một giai thoại/câu chuyện ai đó từng nói với bạn: bạn tự hỏi mình liệu điều đó có đúng không hay là làm thế nào điều đó có thể xảy ra. Như vậy cũng đủ để bạn bắt đầu rồi.
Bạn bắt đầu điều gì không quan trọng, miễn là có điều gì đó mà bạn có thể viết ra và có ý nghĩa.
Từ những ý tưởng đầu tiên này, nó sẽ là hạt giống để bạn phát triển thành những bài viết thậm chí cả một cuốn sách chất lượng hơn.

No Comments

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *